Monster project in Helsinki

이서준展 / LEESEOJOON / 李瑞埈 / sculpture.drawing   2008_0604 ▶︎ 2008_0619

이서준_괴물 자료 수집 상자_나무, 와이어, 못, 버클, 알루미늄호일_44×62×8cm_2008

● 위 이미지를 클릭하면 네오룩 아카이브 Vol.20061228b | 이서준展으로 갑니다.

초대일시_2008_0603_화요일_05:00pm

Helsinki International Artist-in-residence Programme

sponsored by National changdong & Goyang Art Studio National Museum of Contemporary Art_HIAP

HIAP project room Helsinki International Artist-in-residence Programme Tallberginkatu 1 C 97, FIN-00180 Helsinki, FINLAND Tel. +358.9.6856730 hiap.fi

Seo Joon Lee: Monster Project in Helsinki ● HIAP - Helsinki Internatioal Artist-in-Residence Programme, Project Room 4-19.6.2008 ● Leonardo da Vinci is the first western artist that comes to mind at Seo Joon Lee's 'Monster Project in Helsinki' exhibition. It's a threatening, strange world filled with machines that Lee's works depict and that reminds me in turn of M.C. Escher's graphics and Enki Blilal's nightmare-like cartoons. What all these artist also have in common is technical skill and thoroughness. ● The main themes of Monster project in Helsinki are fear and the way beauty and ugliness come together in man's thoughts and imagination. Seo Joon Lee draws and sculpts these themes as concrete forms. The exhibition also shows drawings made by children. These come from two 'monster projects' that Seo Joon Lee has done with Finnish children. The artist guided children to draw monsters from their imagination and then locked the monsters in a 'monster laboratory' (www.beaugly.com), where they couldn't scare the children anymore.

이서준_performance in Hyvinkaa_2008
이서준_performance in Hyvinkaa_2008

In the exhibition Seo Joon Lee's drawings and a Power point presentation of his sculptures very clearly bring out the idea of combining beauty and ugliness imaginatively. Some sort of human dimension seems to be missing though. Living imagination has turned into a cold machine-world which is threatening and beautiful but at the same time very far from anything that one could identify with. Might this be intentional? Perhaps the artist wants the viewer to feel fear when facing the unknown, even if the unknown has originally come from the human mind.

이서준_mechanical amulet series_귀황지에 인쇄_20×20cm_2008
이서준_mechanical amulet series_귀황지에 인쇄_21×25cm_2008
이서준_mechanical amulet series_귀황지에 인쇄_29×21cm_2008

Examining the thin yellow paper prints of the small drawings I find myself looking for forms of human anatomy. I am trying to make the drawings more familiar in this way. Something known and recognised is easier to accept and understand as part of human existence. ● Seo Joon Lee's exhibition stays in mind. The emotional and rich imagery of the children's' drawings creates a strong contrast to Seo Joon Lee's cool and technical interpretation of imagination's dimensions. ■ Kari Alatalo

이서준_captured monsters at minsoo's place_슬라이드 쇼_2008

Seo Joon Lee: Monster Project in Helsinki ● HIAP - Helsinki Internatioal Artist-in-Residence Programme, Project Room 4-19.6.2008 ● Taidemaalari Leonardo da Vinci on ensimmä inen lä nsimaalainen taiteilija joka tulee mieleeni korealaisen kuvataiteilija Seo Joon Leen Monster Project in Helsinki-nä yttelystä . Teosten kuvaama uhkaava ja outo koneiden tä yttä mä maailma tuo mieleeni myö s M.C. Escherin grafiikan ja Enki Bilalin painajaisunenomaiset sarjakuvat. Kaikkia mainittuja taiteilijoita yhdistä ä myö s se, että he ovat omassa tekemisessä ä n teknisesti taitavia ja huolellisia. ● Monster Project in Helsinki-nä yttelyn ideana on pelko ja kauniin ja ruman yhdistyiminen ihmisen ajatuksissa ja mielikuvituksessa. Seo Joon Lee antaa nä ille asioille konkreettisia hahmoja joko veistä mä llä tai piirtä mä llä . Nä yttelyssä on myö s lasten tekemiä piirustuksia, jotka ovat kooste Seo Joon Leen kahdesta suomalaisten lasten kanssa tekemä stä Hirviö -projektista. Lapset piirsivä t taiteilijan johdolla mielessä ä n olevia hirviö itä , jotka Seo Joon Lee lukitsee hirviö laboratorioon (www.beaugly.com), josta ne eivä t enä ä pä ä se pelottelemaan lapsia. ● Nä yttelyssä Seo Joon Leen piirustukset ja hä nen aikaisemmin tekemiensä veistosten Power Point-esitys tuovat hyvin esille Leen idean, kauniin ja ruman mielikuvituksellisen yhdistä misen. Teoksista tuntuu kuitenkin puuttuvan jokin inhimillinen ulottuvuus. Elä vä mielikuvitus on muuttunut kylmä ksi konemaailmaksi, joka on uhkaava ja kaunis, mutta samalla kaukana maailmasta johon katsoja voisi samaistua. Ehkä tä mä on ollut taiteilijan tarkoitus? Saattaa katsojat kokemaan pelkoa tuntemattoman edessä , vaikka tä mä tuntematon on saanut alkunsa ihmisen mielestä . ● Kun tutkin keltaiselle ohuelle paperille tulostettuja tietokoneavusteisia pieniä piirustuksia, huomaan etsivä ni niistä ihmisen anatomiaan yhdistettä vissä olevia muotoja. Yritä n tehdä nä in piirustuksista itselleni jollakin tavalla tuntumpia. Ennestä ä n tunnettu ja tiedetty on helpompi ottaa vastaan ja ymmä rtä ä osaksi ihmisenä olemista. ● Seo Joon Leen nä yttely jä ä mieleeni. Lasten tekemien piirustusten emotionaalinen ja rikas kuvasto luo voimakkaan kontrastin Seo Joon Leen viileä lle ja tekniselle tulkinnalle mielikuvituksen ulottuvuuksista. ■ Kari Alatalo

Vol.20080623c | 이서준展 / LEESEOJOON / 李瑞埈 / sculpture.drawing